Zalo

Thiết bị đo điện

  • True-RMS công nghiệp AC / DC Digital Multimeter, 1000VAC / DC với nhiệt độ
  • Điện áp AC True-RMS và dòng điện để đo chính xác tín hiệu không tuyến tính
  • Nút bàn phím backlit
  • Màn hình lớn, 2 cấp độ, màu trắng sáng, có đèn nền