Zalo

Cảm biến quang điện Keyence PZ-M31

Cảm biến quang điện Keyence PZ-31, PZ-V11, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71, PZ-71 là loại cảm biến dạng NPN có 2 đầu thu và đầu phát chung nhau. Cảm biến phản xạ quang điện phát hiện vật cản theo ánh sáng phát ra từ vị trí phát ánh sáng ..