Zalo

Cầu chì DAITO MP20 2A

Cầu chì DAITO được sử dụng để đảm bảo an toàn trong một loạt các ứng dụng quan trọng, bao gồm thông tin liên lạc, điện toán, đo lường, điều khiển, máy công cụ CNC, robot công nghiệp và tín hiệu giao thông.