Zalo

CSK6-YKW Công cụ đếm xung điện từ 6 chữ sô AC220V

Bộ đếm điện tử 6 chữ số được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất diệt may, máy móc, khai thác mỏ, quốc phòng, nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác của tất cả các loại xung điện.