Zalo

Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master – 20M

Khúc xạ kế đo đột ngọt  Atago Master – 20M là thiết bị đo thương hiệu Nhật Bản, được thiết kế đô độ ngọt và nồng độ của dầu cắt gọt được ứng dụng phổ biến trong ngành sản xuất, chế biến thực phẩm.